Engineer.Prize.vn/b1

Cuộc thi xây dựng nhà phố (level B dành cho team nhằm đáp ứng một nhu cầu phổ biến nào đó)

Lưu ý: Đây chỉ là nơi để những người hành nghề và sử dụng nhân lực tại Engineer.vn nêu ra mục tiêu mà các trường cần đào tạo cho một Kỹ sư Khai Trí. Mỗi trường tự học Khai Trí sẽ tự sáng tạo ra một cách đào tạo của riêng mình và được thể hiện trong một website riêng. Ví dụ, trường tự học UAH.eedu.vn sẽ nêu ra cách đào tạo của mình trong website UAH.A.Engineer.vn

Mục tiêu của đề tài A2.Engineer.vn

Mục tiêu này luôn được cập nhật và thay đổi bởi những người hành nghề và sử dụng nhân lực của Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

Đang cập nhật mục tiêu

Cách thực hiện đề tài A2.Engineer.vn

Học viên hệ Khai Trí có thể tự học để đạt được mục tiêu trên bằng bất cứ cách nào mà bạn muốn, có thể không cần Mentor hoặc đến các trường học, miễn sao họ bảo vệ được đề tài này thì sẽ được xem là hoàn thành đề tài.

Nếu bạn không thể tự thực hiện đề tài này thì có thể đăng ký vào khóa hướng dẫn thực hiện đề tài này của các trường tự học Khai Trí dưới đây:

UAH.A.Engineer.vn - Khóa hướng dẫn thực hiện đề tài A.Engineer.vn của trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.eedu.vn

HCMUT.A.Engineer.vn - Khóa hướng dẫn thực hiện đề tài A.Engineer.vn của trường tự học Bách khoa TP HCM HCMUT.eedu.vn

Cách bảo vệ đề tài A2.Engineer.vn

Cách bảo vệ đề tài này luôn được cập nhật và thay đổi bởi những người hành nghề và sử dụng nhân lực của Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

Đang cập nhật