QA.UAH.eedu.vn

Câu Hỏi Thường Gặp

Đến trung tâm trợ giúp của Khai Trí

Trường tự học này thành lập với mục đích gì và hoạt động như thế nào?

Trường tự học này được thành lập với mục đích giúp sinh viên có khả năng tự học suốt đời bằng cách đưa họ vào thực tập tại các dự án thực tế của các liên minh dưới sự dìu dắt của các cựu sinh viên.

Xem cách hoạt động và nội quy của cộng đồng này tại phần nội quy

Trường tự học này liên kết với Khai Trí như thế nào?

Trường tự học này được Hội Đồng Khai Trí thành lập và được ươm mầm tại Vườn ươm Khaitri.net nên nếu bạn muốn được kết nạp vào trường tự học này thì trước tiên cần phải đăng ký vào Khai Trí tại Register.Khaitri.net

Trường tự học này thu những khoản phí nào?

Ban quản trị mỗi trường tự học sẽ tự quyết định mức thu các khoản phí của thành viên mà không cần thông qua Khai Trí. Xem các khoản phí tại phần nội quy

Nếu bạn thấy những khoản phí này không tương xứng với những gì bạn nhận được thì có thể báo cáo Hội Đồng Khai Trí tại Report.Khaitri.net hoặc yêu cầu Ban quản trị từ chức theo luật biểu tình BieuTinh.Khaitri.net

Ai có thể vào trường tự học này này?

Tất cả mọi người, không cần là thành viên của Khai Trí đều có thể đăng ký các khóa học và mua bài giảng của trường tự học này.

Để làm Mentor hoặc Mentee của trường tự học này, bạn cần phải có hai điều kiện:

Trước tiên, cần phải đăng ký làm thành viên của Khai Trí tại Register.Khaitri.net

Sau đó, cần đăng ký vào trường tự học này và được kết nạp bởi Ban quản trị của trường.

Trường tự học này cấp bằng như thế nào?

Nếu bạn là thành viên Khai Trí thì các hoạt động và thành tích học tập của học viên sẽ được chúng tôi cập nhật vào YourName.Degree.vn.

Riêng các thành tích của bạn khi học tập tại trường tự học này thì sẽ được chúng tôi cập nhật lên YourName.UAH.Degree.vn bao gồm các ấn phẩm bạn đã xuất bản, các hình ảnh và video ghi lại hoạt động của bạn tại đây.

Ngay khi bạn đăng ký làm học viên hoặc Mentor của UAH.eedu.vn, bạn sẽ được cấp một tên miền YourName.UAH.eedu.vn để thay thế cho thẻ sinh viên hoặc thẻ giảng viên của bạn.

Tôi có thể vào ban quản trị của trường tự học này được không?

Ban quản trị của trường tự học này được Hội Đồng Khai Trí chọn theo luật tranh cử Election.Khaitri.net nên bất kỳ thành viên nào của Khai Trí cũng có quyền tranh cử để làm trưởng ban quản trị của trường tự học này theo luật tranh cử Election.Khaitri.net kể cả khi vườn ươm này đang có Ban quản trị và bạn tự nhận thấy có thể làm tốt hơn họ.

Nếu bạn chỉ muốn tham gia vào ban quản trị của trường tự học này thì có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trị hiện tại.

Tôi có thể tố cáo về trường tự học này với ai?

Nếu bạn phát hiện thấy những hoạt động tiêu cực của thành viên hoặc của Ban quản trị trường tự học này thì vui lòng tố cáo với Hội Đồng Khai Trí tại Report.Khaitri.net / ToCao.Khaitri.net để chúng tôi có thể bắt những 'con sâu' đó ra khỏi Vườn ươm Khai Trí bằng chiếc 'Vòng Kim Cô Khai Trí' VongKimCo.Khaitri.net

Điều kiện để ra khỏi vườn ươm này là gì?

Mọi thành viên có quyền đơn phương ra khỏi trường tự học mà không cần sự đồng ý của Ban quản trị nhưng cần báo trước cho Ban quản trị trước khi gửi yêu cầu cho Khai Trí. Bạn chỉ cần gửi yêu cầu xin ra khỏi trường tự học cho Khaitri.net để Khai Trí đưa tên của bạn ra khỏi trang thành viên trường tự học này và cập nhật điều này vào tiểu sử của bạn trên YourName.History.vn, đồng thời thông báo cho Ban quản trị của trường tự học này được biết.

Ban quản trị của trường tự học có quyền khai trừ thành viên nhưng phải báo trước cho thành viên, thành viên bị khai trừ có quyền khiếu kiện với Hội Đồng Khai Trí về điều này bằng cách gửi ý kiến tại Report.Khaitri.net